Category Archives: Survey

FK6163 – Module Audit

This survey is meant to improve the quality of FK6163 Basic Statistics Module. All FK6163 students of the current batch are invited to give their feedback. Click here to give your feedback.

Posted in FK6163, Survey | Leave a comment

Soal Selidik Kepuasaan Pelanggan ICT bagi penyediaan Pembangunan Pelan Strategik ICT UKM 2011-2015

Students, Please click ON THIS LINK to answer the survey.

Posted in Survey | Leave a comment

Peluang memenangi 10 MP4 hanya dengan mengisi soalselidik kajian e-pembelajaran

Sukacita dimaklumkan Kementerian Pengajian Tinggi dengan kerjasama Majlis Ketua-ketua Penyelaras e-Pembelajaran IPTA (MEIPTA) yang diketuai oleh Prof. Dr. Mohamed Amin Embi sedang menjalankan penyelidikan bertajuk “Amalan, Keberkesanan & Cabaran Pelaksanaan e-Pembelajaran di IPT Malaysia”. Sehubungan itu, semua pelajar UKM dijemput … Continue reading

Posted in Survey | Leave a comment